El-sikkerhet

Sjekk el-anlegg jevnlig og bruk gjerne våre servicepartnere dersom bytte av el-anlegg krever fagkyndig elektriker